#   Обяви
08.09.2023 Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2024 година и на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025 и 2026 година в частта за местни дейности
На основание чл.84, ал.6 от ЗПФ, Кметът на община Бяла, област Варна кани ръководителите бюджетни звена, гражданите, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025 -2026 година.

Публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025 -2026 година ще се проведе през периода от 14.09.2023 г. до 15.09.2023 г.

Публичното обсъждане ще протече дистанционно, като осигурява равноправни възможности за достъп, участие и идентифициране на заинтересованите лица, както следва:
1. Материалите са приложени към настоящата публикация;
2. Заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения писмено в деловодството на Община Бяла, ул. Андрей Премянов 29, в работни дни на хартиен носител или на имейл адрес: [email protected];
3. Предоставените лични данни ще бъдат ползвани само за целите на провеждане на публичното обсъждане.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация