#   Обяви
11.10.2023 Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на Община Бяла от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), Община Бяла публикува Анализ на потребностите от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.

Всички заинтересовани лица могат да изразят писмено своите мнения и предложения на имейл [email protected].

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.11.2023 г. /четвъртък/ от 17 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - Бяла, с административен адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация