#   Обяви
16.01.2024 Покана за публично обсъждане на проект на бюджета за 2024 г. на Община Бяла на 24.01.2024 г. от 10:00 ч.
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла, с настоящата
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЯЛА,

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в Община Бяла,

на 24.01.2024 год. от 10:00 часа в конферентната зала в сградата на ОКИ /музей/ гр. Бяла на публично обсъждане на ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 г. НА ОБЩИНА БЯЛА

Материалите по проекта на Бюджета за 2024 г. са приложени към настоящата публикация.

Заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения писмено в деловодството на Община Бяла, ул. Андрей Премянов 29, в работни дни на хартиен носител или на имейл адрес: [email protected], най-късно до 17.00 часа на 22.01.2024 година.


КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация