#   Обяви
28.03.2024 Съобщение по чл. 32 от ДОПК - връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на „ЕБОНИ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 103877347
Уведомяваме задълженото лице „ЕБОНИ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 103877347, че в 14-дневен срок следва да се яви в Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно обслужване“ в гр.Бяла, ул. Андрей Премянов №29, ет.1, стая 7 при гл.експерт Ивалина Петкова за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация № DT000034/02.08.2023г., № DT000035/02.08.2023г.
В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, акта ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация