#   Обяви
05.04.2024 ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОПАСНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Във връзка с писмо от РИОСВ — Варна с Изх. № 04-00- 311/А17/ 01.01.2024 г. и Заповед № РД — 195/ 15.03.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, уведомяваме населението на община Бяла, че се забраняват палежите на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи и защитените територии изключителна държавна собственост. Всички посетители на защитени територии да бъдат с повишено внимание и да вземат превантивни мерки за предотвратяване опасността от пожари.
При установяване на палежи в защитени територии, незабавно да се уведомява РИОСВ — Варна на телефони: 052/ 678 848 от 09.00 до 17.30 часа и на тел.: 0884 290 634 след 17.30 часа, и в почивните дни.
Нарушителите носят наказателна отговорност, на основание чл. 162 от Закона за опазване на околната среда.
При констатиране на нарушения, глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридическите лица — от 5 000 до 500 000 лева.
Приложение: Свали файла

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация