#   Обяви
19.06.2024 Осигуряване на пожарна безопасност и недопускане на злополуки при прибиране на селскостопанската реколта
Във връзка с писмо от Ръководителя на управление МЕР - Бургас с Вх. № 7000-593/ 28.05.2024 г., уведомяваме земеделските стопани на територията на община Бяла, че през землищата на населените места преминават електропроводи високо напрежение , собственост на ЕСО-ЕАД, Управление Мрежови експлоатационен район – Бургас.

Във връзка със започване на лятно – есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта, с цел недопускане на трудови злополуки, материални щети на селскостопанската техника и на самата реколта, е необходимо земеделските стопани да инструктират и запознаят работниците и служителите си с опасностите при работа в близост до електропроводни линии, и тоководещи части под напрежение.

При съмнение за намален габарит на електропроводната мрежа, съгласно чл. 620 от Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии, лицата, извършващи селскостопанска дейност в района на електропроводите, незабавно да преустановят работа и да потърсят съдействие на телефони:

1. 0885 90 40 33 – инж. Пламен Николов – р-л сектор ЕПВН Упр. МЕР Бургас;
2. 056/ 851 741 – централа Упр. МЕР Бургас.ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯАЛА

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация