#   Обяви
20.06.2024 Допуснато изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План за участъците извън урбанизираните територии в землището на гр. Бяла и план схема в урбанизираните територии на с. Горица, гр. Бяла и гр. Обзор за обект: Кабелна мрежа за оптична свързаност на „Скай Файбър“ АД
Община Бяла, Област Варна, ул. “Андрей Премянов“ № 29, с настоящото съобщава, че със Заповед № РД-02-15-61/14.05.2024 г. на Министърна на Регионалната развитие и благоустройството е допуснато изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План за участъците извън урбанизираните територии в землището на гр. Бяла и план схема в урбанизираните територии на с. Горица, гр. Бяла и гр. Обзор за обект: Кабелна мрежа за оптична свързаност на „Скай Файбър“ АД.

Проектът за допускане за изработване на Подробен Устройствен План - Парцеларен План и план схема в урбанизираните територии на с. Горица, гр. Бяла и гр. Обзор е изложен в сградата на Община Бяла, Дирекция РРАБОС, стая № 5 за сведение.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация