Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 14°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
28.10.2010 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи- частна общинска собственост
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 605 / 19.10.2010г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 64 - 524 от 30.09.2010г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА:
,
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи- частна общинска собственост, а именно :

пълният списък на вещите

Търгът да се проведе на 05.11.2010 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на съответната вещ , които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла област Варна при банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF, IBAN- BG18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на вещите ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 04.11.2010 год. от длъжностни лица при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00ч. на 04.11.2010 г. от офис N 2 в сградата на Община Бяла, ул.'Андрей Премянов' N 29, срещу платени 30.00 / тридесет /лева в касата на Община Бяла - стая N7, считано от деня на публикацията във в-к.'Труд'.
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 04.11.2010 год.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация