избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
16.11.2011 Конкурс за длъжност директор на детска градина ЦДГ „Първи юни” гр.Бяла с филиали "Теменуга”с.Попович и „Юрий Гагарин”с.Господиново
ОБЩИНА БЯЛА
ул.”Андрей Премянав” № 29

На основание чл.37, ал.6 от ЗНП и във връзка с чл.90 и чл.91 от
Кодекса на труда и Заповед №РД 0700-566/14.11.2011год. на Кмета на Община Бяла

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

за длъжността „директор” на ЦДГ „Първи юни” гр.Бяла с филиали „Теменуга”с.Попович и „Юрий Гагарин”с.Господиново, общ.Бяла,обл.Варна,

І.Изисквания към кандидатите:
1.Да отговарят на условията на чл.40,ал.4 от ЗНП - да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.
2.Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.3 Кодекса на труда.
3.Да не е прекратен трудовият му договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ и чл.330, ал.2, т.6 от КТ.
4.Да има завършено висше образование, присъдена образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър и професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директора в детското заведение, за която кандидатстват в съответствие с чл.37, ал.2 от ЗНП.
– специалност:
• Предучилищна педагогика
• Предучилищна и начална педагогика и присъдена професионална квалификация“учител”.
5.Да имат 3/три/ години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите към датата на подаване на документите.

IІ.Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление до Кмета на Община Бяла за допускане до конкурс /свободна форма/.
2.Професионална автобиография.
3.Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен /ксерокопие/.
4.Трудова книжка /или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж / - ксерокопие .
5.Свидетелство за съдимост.
6.Медицинско свидителство.
7.Медицинско удостоверение,че лицето не се води на отчет в психиатричен диспансер.
8.Декларация, че към момента на провеждане на конкурса няма наложено дисциплинарно наказание.
9.Документ за самоличност /ксерокопие/
ІІІ.Начин на провеждане на конкурс:

1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на общинска детска градина се провежда чрез:
- защита на представена програма за три годишно развитие на детското заведение;
- събеседване по законовата и подзаконова нормативната уредба, която се прилага в системата на образованието и здравеопазването, касаеща детските заведения.
2. Допускането на кандидатите до конкурса и провеждането му ще се осъществи от комисии, назначени със заповед на кмета на Община Бяла, в съответствие с чл.93,ал.1 и чл.94 от КТ.
3. Документите на кандидатите ще се приемат в деловодството на Община Бяла, в срок до един месец от датата на публикуване в сайта на Община Бяла, РИО-Варна и вестник „Народно дело”.

Телефон за контакти: 05143 2402 Росица Генкова – Гл.специалист КОЗ 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация