Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 13°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
30.07.2013 Заповед № РД 07 00-416 от 30.07.2013 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 416

гр. Бяла, 30. 07. 2013 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 1191 (1)/ 29.07.2013 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 1191/ 17.07.2013 г. от Иван Христов Иванов, с адрес: гр.Варна, ул. „Сирма войвода” № 11

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ Х – 9 в кв. 223 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,


Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ Х – 9 в кв. 223 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация