избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
03.09.2013 Заповед № РД 07 00-493/ 03.09.2013 г.
З А П О В Е Д

№ РД 07 00 - 493

гр. Бяла, 03. 09. 2013 г.


Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 70 00 – 873 (1)/ 26.08.2013 г. и заявление вх. № РД 70 00 – 873/ 29.07.2013 г. от „Санора” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв. „Дианабад”, ул. „Крум Кюлявков” № 25, вх.Г, ет.2, ап.2 като пълномощник на „Мобилтел” ЕАД


У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 077004, землище с.Горица, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,


Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на ПИ № 077004, землище с.Горица, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация