Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 14°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Обяви
13.12.2013 заповед
З А П О В Е Д

№ РД 0700-710

гр. Бяла,12. 12. 2013 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 70 00 – 1584 (1)/ 26.11.2013 г. и заявление вх. № РД 70 00 – 1584/ 26.11.2013 г. от „Дом Плюс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп” № 173, офис 33

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ № 07598.62.77, землище гр. Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за регулация и План за застрояване на ПИ № 07598.62.77, землище гр. Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация