Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 22°  /  мин. C° 12°

май 2020
пвтсрчпсн
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

 

  #   Обяви
05.07.2014 Заповед № РД 07 00-326/01.07.2014 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНАЗ А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 326

гр. Бяла, 01. 07. 2014 г.


Долуподписаният Костадин Борисов Самарджиев – За Кмет на Община Бяла, Област Варна, съгласно Заповед № РД 07 00 – 280/ 05.06.2014 г., след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 990 (1)/ 27.06.2014 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 990/ 29.05.2014 г. от Олег Иванович Некит, с адрес: с.Воденичарово, Област Стара Загора


У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІІІ – 27 в кв. 57 по плана на местност „Рахица”, с.Горица, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,


Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІІ – 27 в кв. 57 по плана на местност „Рахица”, с.Горица, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
/съгл.Зап. № РД 07 00 – 280/05.06.2014 г./

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация