избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
02.04.2015 Заповед № РД 07 00-106/01.04.2015 г.
З А П О В Е Д
№ РД 07 00 – 106

гр. Бяла, 01.04.2015 г.

Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 462 (1)/ 30.03.2015 г. и заявление вх. № РД 94 00 – 462/ 04.03.2015 г. от Иван Христов Иванов, с адрес: гр.Варна, ул. „Сирма Войвода” № 11, чрез пълномощник Снежанка Георгиева Дянкова, пълн.рег.№ 3128/ 06.03.2013 г.

У С Т А Н О В И Х :

Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ІХ – 8 в кв. 223 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІХ – 8 в кв. 223 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация