избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
07.05.2015 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ частна - общинска собственост
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание Заповед РД 07 00 183/07.05.2015г. на Кмета на Община Бяла и в изпълнение на решение № 74 – 393 / 23.04.2015г. на ОбС гр. Бяла

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ частна - общинска собственост с инвентарен № 50, сметка № 2059 – др. транспортни средства съгласно инвентарна книга за дълготрайни активи на Община Бяла, представляваща „Специален автомобил“ марка Фиат, модел Дукато с рег.№ В 5674 РМ за срок от четири месеца, при стартова месечна наемна цена определена от лицензиран оценител ”Велинов консулт” ЕООД в размер на 300.00 / триста /лева без ДДС .
Търгът да се проведе на 20.05.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.
Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината в деня, предхождащ провеждането на същия.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от месечната стартова наемна цена или сумата от 36 / тридесет и шест /лева с ДДС , които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
При подаване на предложенията за участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ, внесения депозит.
Оглед на движима вещ ще бъде организиран всеки работен ден от 8.00 часа до 12 часа, до 19.05.2015 год. от гл.специалист УТОС при Община Бяла .
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 19.05.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело"
Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 19.05.2015г.
 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация