избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
31.08.2015 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост по АОС № 1297 от 18.03.2015г., АОС № 1303 от 16.04.2015г. и АОС № 1304 от 16.04.2015г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

,
І. На основание Заповед № РД 07 00 463 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1297 от 18.03.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща: Поземлен имот № 001174 по КВС с площ от 1 315 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 19.73 / деветнадесет лева и седемдесет и три стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 18.09.2015г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 1.97 / един лева и деветдесет и седем стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 17.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 17.09.2015г.
ІІ. На основание Заповед № РД 07 00 462 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1303 от 16.04.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща: Поземлен имот № 001172 по КВС с площ от 2 906 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 43.59 / четиридесет и три лева и петдесет и девет стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 18.09.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 4.36 / четири лева и тридесет и шест стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 17.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 17.09.2015г.

ІІІ. На основание Заповед № РД 07 00 461 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1304 от 16.04.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща: Поземлен имот № 001168 по КВС с площ от 2 368 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 35.52 / тридесет и пет лева и петдесет и две стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 18.09.2015г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 3.55 / три лева и петдесет и пет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 17.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 17.09.2015г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация