избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 19°  /  мин. C° 10°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
31.08.2015 Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост по АОС № 1291 от 12.02.2015г., АОС № 1292 от 13.02.2015г., АОС № 1295 от 05.03.2015г. и АОС № 1296 от 12.03.2015г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА

,
І. На основание Заповед № РД 07 00 467 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1291 от 12.02.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща : Поземлен имот № 001166 по КВС с площ от 948 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти в размер на 14.22 / четиринадесет лева и двадесет и две стотинки/ лева с ДДС .Търгът да се проведе на 17.09.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 1.42 / един лев и четиридесет и две стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 16.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 16.09.2015г.
ІІ. На основание Заповед № РД 07 00 466 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1292 от 13.02.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща: Поземлен имот № 001167 по КВС с площ от 1 317 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 20.55 / двадесет лева и петдесет и пет стотинки / лева с ДДС. Търгът да се проведе на 17.09.2015г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 2.06 / два лева и шест стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 16.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 16.09.2015г.
ІІІ. На основание Заповед № РД 07 00 465 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1295 от 05.03.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща: Поземлен имот № 001188 по КВС с площ от 1 447 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 21.71 / двадесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 17.09.2015г. от 09.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 2.17 / два лева и седемнадесет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 16.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело".Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 16.09.2015г.
ІV. На основание Заповед № РД 07 00 464 / 31.08.2015г. на Кмета на Община и в изпълнение на решение № 79 – 416 / 30.07.2015г. на ОбС гр. Бяла, ОБЯВЯВА :
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост по АОС № 1296 от 12.03.2015г. находяща се в местност „Мезарлъка“, землище на с.Попович, представляваща: Поземлен имот № 001170 по КВС с площ от 801 кв.м., начин на трайно ползване : полска култура, VI – категория за срок от 10 /десет/ години, при стартова годишна наемна цена определена съгласно чл.12, т.2.1 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 12.02 / дванадесет лева и две стотинки/ лева с ДДС. Търгът да се проведе на 17.09.2015г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Бяла. Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 1.20 / един лев и двадесет стотинки /лева с ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Тръжните документи се получават до 17.00 ч. на 16.09.2015г. от офис № 2 в сградата на Община Бяла, ул."Андрей Премянов" N 29, срещу платени 30.00 /тридесет / лева с включено ДДС в касата на Община Бяла - стая №7, считано от деня на публикацията във в-к."Народно дело". Тръжните документи се депозират в деловодство на Община Бяла, офис № 1 до 17.00 часа на 16.09.2015г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация