избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 27°  /  мин. C° 19°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
11.12.2015 Заповед № РД 07 00-626/03.12.2015 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНАЗ А П О В Е Д
№ РД 07 00 – 626

гр. Бяла, 03.12.2015 г.Долуподписаният Костадин Борисов Самарджиев – Заместник-Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2239 (1)/ 02.12.2015 г. и искане вх. № РД 94 00 – 2239/ 04.11.2015 г. от Атанас Николов Атанасов, с адрес: гр.Бяла, Област Варна, ул. „Йордан Ноев” № 60У С Т А Н О В И Х :


Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ ХХV – 7 в кв. 247 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,Р А З Р Е Ш А В А М :


Да се изработи Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХХV – 7 в кв. 247 по плана на ЗВКО „Чайка”, гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА
КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ
/съгл.Зап.№ РД 07 00 – 612/23.11.2015 г./

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация