избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 21°  /  мин. C° 16°

септември 2021
пвтсрчпсн
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Обяви
30.01.2017 Заповед № РД 07 00-26/26.01.2017 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


З А П О В Е Д

№ РД 07 00 – 26

гр. Бяла, 26.01.2017 г.Долуподписаният Анастас Костов Трендафилов – Кмет на Община Бяла, Област Варна, след като се запознах с предложение на главния архитект на Община Бяла, Област Варна – Кристиан Саралиев с вх. № РД 94 00 – 2287 - (1)/ 21.12.2016 г. и искане вх. № РД 94 00 – 2287/ 02. 12.2016 г. от Димитър Василев Димитров, с адрес: гр.Варна, ул. „Феликс Каниц” 50, вх.Б, ап.17,У С Т А Н О В И Х :Искането за допускане изработване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ПИ № 30, в кв.13 по КРП на с.Дюлино, Община Бяла, Област Варна, е законосъобразно и може да се допусне. В предвид горното и


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията,Р А З Р Е Ш А В А М :Да се изработи Подробен Устройствен План – План за регулация и План за застрояване на ПИ № 30, в кв.13 по КРП на с.Дюлино, Община Бяла, Област Варна.
Съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване и влиза в сила от датата на нейното издаване.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица и да се съобщи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.
АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация