юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #   Околна среда
Уведомления за инвестиционно намерение
Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович
публикувано на: 21.02.2019 г.

Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла.
публикувано на: 21.02.2019 г.

Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект, с Възложител Илия Щерев Янев, гр. Бяла
публикувано на: 17.10.2019 г.

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна
публикувано на: 07.11.2019 г.

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни намерения
Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. изх. № 08-01-9885/А1/ от 01.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. № 08-01-9889/А1/ от 06.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Изграждане на „Жилищна сграда, апартаментен тип“, басейн и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.72 по КК на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 25.10.2019 г.

Изграждане на „Жилищни сгради, в УПИ ХIV – 20, идентичен с ПИ с идентиф. 07598.115.142, кв.4 по ПУП на зона за отдих "Луна" гр. Бяла, община Бяла, област Варна
публикувано на: 28.10.2019 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 21.11.2019 г.

Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VIII – 134, в кв. 4 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Жилищна сграда - апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 15.04.2020 г.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация