избори
преброяване
ОИК

юни 2021
пвтсрчпсн
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

 
МИРГ

 
МИГ

  #   Околна среда
Уведомления за инвестиционно намерение
Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович
публикувано на: 21.02.2019 г.

Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла.
публикувано на: 21.02.2019 г.

Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект, с Възложител Илия Щерев Янев, гр. Бяла
публикувано на: 17.10.2019 г.

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна
публикувано на: 07.11.2019 г.

Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни намерения
Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII - общ., кв. 17, с. Попович с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. изх. № 08-01-9885/А1/ от 01.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Община Бяла
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бяла е постъпило писмо за инвестиционно предложение: Изграждане на: „Парк“ в УПИ XLIV - общ., кв. 39, гр. Бяла с възложител Община Бяла, както и писмо на компетентния орган РИОСВ Варна изх. № 08-01-9889/А1/ от 06.03.2019 г., с което се постановява, че за горецитираното инвестиционно предложение е необходимо да се проведе процедура за преценяване необходимостта от ОВОС.

Разработената информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 18.03.2019 г. до 02.04.2019 г. на интернет страницата на Община Бяла на адрес: http://www.byala.org, Раздел Околна среда, както и на адрес: http://www.riosv-varna.org/, Раздел Превантивна дейност, Текущи процедури по ОВОС.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 02.04.2019 г. в деловодство на Община Бяла, както и на електронен адрес: [email protected]

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
публикувано на: 18.03.2019 г.

Изграждане на „Жилищна сграда, апартаментен тип“, басейн и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.72 по КК на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 25.10.2019 г.

Изграждане на „Жилищни сгради, в УПИ ХIV – 20, идентичен с ПИ с идентиф. 07598.115.142, кв.4 по ПУП на зона за отдих "Луна" гр. Бяла, община Бяла, област Варна
публикувано на: 28.10.2019 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 21.11.2019 г.

Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ VIII – 134, в кв. 4 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Жилищна сграда - апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 15.04.2020 г.

Изграждане на "Търговски комплекс" в ПИ 07598.301.4, включен в УПИ I, в кв. 28 по плана на гр. Бяла, община Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 23.07.2020 г.

Изграждане на общо "Пет жилищни сгради", "Две жилищни сгради" в УПИ VI-118020 и "Три жилищни сгради" в УПИ VII-118019, в кв. 364 по плана на жилищна зона "Бяла река", гр. Бяла, община Бяла, област Варна, първият идентичен с ПИ 07598.118.72, вторият идентичен с ПИ 07598.118.67 по КК на гр. Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 30.07.2020 г.

Допълнена информация по приложение №2, съгл. чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на ИП: Подробен устройствен план – план за план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ I – 19, в кв. 5 по ПУП на зона за отдих „Луна“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна за изграждане на „Смесена сграда, с обособени ресторант, магазини и жилищна част - апартаментен тип“, идентичен с ПИ № 07598.115.76 по КК на гр. Бяла, област Варна.
публикувано на: 28.10.2020 г.

Изграждане на общо "Пет жилищни сгради", "Три жилищни сгради" в УПИ XXII-118018 и "Две жилищни сгради" в УПИ XXIII-118018, в кв. 364 по плана на жилищна зона "Бяла река", гр. Бяла, община Бяла, област Варна, първият идентичен с ПИ 07598.118.82, вторият идентичен с ПИ 07598.118.83 по КК на гр. Бяла, обл. Варна"
публикувано на: 29.10.2020 г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от СТАНКА ГЕОРГИЕВА за обект: Изграждане на Ваканционно еко селище за отдих, в УПИ XII - 25005, кв. 25, по плана на ЗВКО "Самотино", с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна. Постройките, които ще се реализират се предвижда да бъдат преместваеми, съгласно Чл. 56 от ЗУТ и §5 от ДР, т. 80 на ЗУТ, както и Чл. 27 и Чл. 28 от НАРЕДБА № 7
публикувано на: 26.02.2021 г.

Обособяване и изграждане на площадка за строителни и зелени отпадъци в УПИ III - 182016 в кв. 365 по плана на ЗВКО "Стоян Куру", гр. Бяла, област Варна - които ще се формират на територията на община Бяла - съгласно приложената скица - и акт за Общинска собственост, и е свързано с изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на УПИ III - 182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, област Варна
публикувано на: 11.03.2021 г.

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация