#   Общински кризисен щаб
име тип KB
Заповед № РД 07 00-152 от 08.03.2020 г. - Създаване на кризисен щаб за превенция, ограничаване и недопускане на разпространението на заболяването COVID-19 на територията на община Бяла. 550.91
Протокол от 08.03.2020 г. - Задължителни мерки и тяхното изпълнение. 987.42
Протокол от 09.03.2020 г. - Продължаване на действията по прилагане на мерките от 08.03.2020 г. и предприемане на действия по прилагане на нови мерки. 638.4
Протокол от 10.03.2020 г. - Продължаване на действията по прилагане на мерките от 08.03.2020 г. и 09.03.2020 г. и предприемане на действия по прилагане на нови мерки. 729.04
Протокол от 11.03.2020 г. - Задължително прилагане на Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обектите с обществено предназначение. 627.89
Протокол от 13.03.2020 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. 1363.84
Протокол от 15.03.2020 г. - Нови и изменени задължителни противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. 1914.24
Заповед № РД 07 00-199 от 16.03.2020 г. - Въвеждане на организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Бяла до 29.03.2020 г. 548.43
Протокол от 16.03.2020 г. - Създаване на организация по приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Бяла. 851.93
Протокол от 17.03.2020 г. - Почистване и третиране на пътните платна на улици във възлови места в гр. Бяла, дезинфекциране на тротоари и служебни автомобили. Доставка на храна с увеличен обем на самотно живеещи възрастни хора, хронично болни или трудно подвижни чрез услугата Домашен социален патронаж. Доставка на лекарства, хранителни продукти и стоки от първа необходимост на възрастни по педварителна заявка. 831.31
Заповед № РД 07 00-204 от 18.03.2020 г. - Поставяне под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване на всички български граждани и граждани на други държави с постоянен/настоящ адрес, постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на община Бяла и членове на техните семейства, пристигащи от изброените в заповедта държави и от гр. Банско. Поставяне под карантина и на български граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от описаните държави. 932.26
Протокол от 18.03.2020 г. - Въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 1389.88
Заповед № РД 07 00-207 от 19.03.2020 г. - Въвеждане на вечерен час до 20.00 ч. за лицата до 18 годишна възраст, считано от 19.03.2020 г. Спиране на работата на всички вендинг автоматти за кафе, разположенни на открито на територията но община Бяла. Поставяне под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване на всички български граждани и граждани на други държави с постоянен/настоящ адрес, постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на община Бяла и членове на техните семейства, пристигащи от чужбина. 932.26
Протокол от 19.03.2020 г. - Прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла. Разширяване обхвата на предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж до 80 потребители (самотно живеещи възрастни, хронично болни и трудно подвижни хора). 887.57
Протокол от 20.03.2020 г. - Създаден е междуведомствен координационен център /МКЦ/, с цел координация на действията между РЗИ - Варна и ОД на МВР – Варна при борба с разпространението на заболяването COVID-19 на територията на Област Варна. Алгоритъм за поставяне под карантина в изпълнение на заповедите на Министъра на Здравеопазването. 788.92
Протокол от 21.03.2020 г. - Приемане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 918.98
Протокол от 24.03.2020 г. - Създадена е онлайн връзка между членовете на кризисния щаб и дежурния екип към него. 800.02
Протокол от 26.03.2020 г. - Удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Община Бяла. 835.15
Заповед № РД 07 00-235 от 27.03.2020 г. - Удължаване на срока на въведената организация по приложение на мерките до 12.04.2020 г. включително. 501.66
Заповед № РД 07 00-240 от 30.03.2020 г. - Въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 518.47
Заповед № РД 07 00-241 от 31.03.2020 г. - Въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 509.05
Заповед № РД 07 00-245 от 01.04.2020 г. - Отмяна на Заповед № РД 07 00-241 от 31.03.2020 г. 511.58
Протокол от 06.04.2020 г. - Продължаване на действията по прилагане на въведените противоепидемични мерки на територията на Община Бяла. 889.94
Протокол от 12.04.2020 г. - Въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на община Бяла - носене на защитни маски или други средства за защита на открити и закрити обществени места. 1057.59
Протокол от 27.04.2020 г. - Удължаване на срока на въведената противоепидемична мярка на територията на община Бяла - носене на защитни маски или други средства за защита на открити и закрити обществени места. 956.53
Заповед № РД 07 00-291 от 27.04.2020 г. - Удължаване на срока до 13.05.2020 г. включително на въведената мярка за противоепидемична защита на територията на община Бяла, относно поставянето на защитна маска за лице. 532.61
Заповед № РД 07 00-295 от 28.04.2020 г. - Продължаване на действията по прилагане на въведените противоепидемични мерки на територията на Община Бяла до 13.05.2020 г. включително. 477.43
Протокол от 02.05.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020r. на Министъра на образованието на територията на община Бяла. 720.7
Заповед № РД 07 00-306 от 04.05.2020 г. - Изменяне на Заповед № РД 07 00-261 от 13.04.2020 г. 416.18
Заповед № РД 07 00-307 от 04.05.2020 г. - Създаване на организация за приложение на изключения от мерките за противоепидемична защита: допускане на посещения до търговски площи на открито на ресторанти, заведения и кафе-сладкарници, както и упражняване на индивидуален спорт на открито. 458.91
Заповед № РД 07 00-309 от 05.05.2020 г. - Изменяне на Заповед № РД 07 00-307 от 04.05.2020 г. 550.66
Протокол от 11.05.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповед № РД-01-256 и Заповед № РД-01-259 от 11.05.2020r. на Министъра на образованието на територията на община Бяла. 893.75
Заповед № РД 07 00-313 от 12.05.2020 г. - Изменяне на Заповед № РД 07 00-199 от 16.03.2020 г. - считано от 12.05.2020 г. се допускат посещения на културни институции, както и упражняване на колективни спортове на открито, без състезателен характер и публика, при спазване на въведените противоепидемични мерки. 501.44
Протокол от 14.05.2020 г. - Въвеждане на противоепидемични мерки за периода от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. на територията на община Бяла, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка. 1568.88
Заповед № РД 07 00-340 от 15.05.2020 г. - Създаване на организация за прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. 807.38
Протокол от 21.05.2020 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода от 20.05.2020 г. до 14.06.2020 г. на територията на община Бяла. 1727.34
Заповед № РД 07 00-408 от 22.05.2020 г. - Създаване на организация за прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 485.99
Протокол от 27.05.2020 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г. на територията на община Бяла. 946.24
Заповед № РД 07 00-426 от 28.05.2020 г. - Създаване на организация за прилагане на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла. 461.9
Заповед № РД 07 00-441 от 29.05.2020 г. - Отваряне на спортен комплекс "Черноморец" - гр. Бяла за посещение от 01.06.2020 г. 352.64
Протокол от 15.06.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповедите на Министъра на здравеопазването за периода от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. на територията на община Бяла. 917.16
Протокол от 23.06.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповедите на Министъра на здравеопазването за периода от 23.06.2020 г. до 30.06.2020 г. на територията на община Бяла. 1135.69
Заповед № РД 07 00-513 от 24.06.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на противоепидемични мерки в помещенията на Общинска администрация. 823.68
Заповед № РД 07 00-514 от 24.06.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагане на противоепидемични мерки до 30.06.2020 г. на територията на община Бяла. 2398.34
Протокол от 24.07.2020 г. - Отменяне на "Седмица на морето 2020 г. 787.84
Протокол от 12.10.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповедта на Министъра на здравеопазването на територията на община Бяла. 592.36
Заповед № РД 07 00-731 от 23.10.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки до всички работодатели и органи по назначаване на територията на община Бяла, считано от 23.10.2020г. до 30.11.2020 г. 826.92
Заповед № РД 07 00-732 от 23.10.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки в училища, ДГ и ДК, организиране на културни и развлекателни мероприятия, спортни състезания и групови празненства на открито и посещения на нощни заведения на територията на община Бяла, считано от 23.10.2020г. до 30.11.2020 г. 568.94
Заповед № РД 07 00-733 от 23.10.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки в Общинска администрация Бяла, считано от 23.10.2020г. до 30.11.2020 г. 448.22
Протокол от 27.10.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповедите на Министъра на здравеопазването на територията на община Бяла. 601.62
Протокол от 28.10.2020 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки в Общинска администрация Бяла, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020 г. 1070.86
Заповед № РД 07 00-739 от 28.10.2020 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки в Общинска администрация Бяла, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020 г. 893.13
Заповед № РД 07 00-759 от 10.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 11.11.2020г. до 30.11.2020 г. 440.75
Протокол от 11.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки в сферата на образованието, считано от 12.11.2020г. до 24.11.2020 г. 610.83
Заповед № РД 07 00-762 от 11.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки в сферата на образованието, считано от 12.11.2020г. до 24.11.2020 г. 284.53
Заповед № РД 07 00-763 от 12.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки за заведения за хранене и развлечения, магазини за хранителни стоки и аптеки, считано от 12.11.2020г. до 30.11.2020 г. 302.06
Заповед № РД 07 00-764 от 12.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки в Общинска администрация Бяла, считано от 12.11.2020г. до 30.11.2020 г. 584.57
Заповед № РД 07 00-767 от 16.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки, считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г. - нов "зелен коридор" за възрастни, работно време за заведения за хранене и развлечения. 485.77
Протокол от 20.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на противоепидемични мерки в сферата на образованието, считано от 23.11.2020г. до 30.11.2020 г. включително. 571.45
Протокол от 27.11.2020 г. - Въвеждане на организация по приложение на Заповедите на Министъра на здравеопазването на територията на община Бяла. 1270.26
Заповед № РД 07 00-785 от 27.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. 1600.52
Заповед № РД 07 00-786 от 27.11.2020 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки в Общинска администрация, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г. 1052.97
Протокол от 04.03.2021 г. - Преустановяване дейността на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла за периода от 04.03.2021 г. до 19.03.2021 г. включително. 409.61
Заповед № РД 07 00-135 от 04.03.2021 г. - Считано от 04.03.2021 г. до 19.03.2021 г., с цел свеждане до минимум на риска от разпространението на заболяването COVID-19, се преустановява дейността на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла. 458
Протокол от 10.03.2021 г. - Въвеждане на организация по прилагане на противоепидемични мерки в сферата на образованието: преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от ОУ "Отец Паисий" - гр. Бяла и ПГССТ - гр. Бяла за периода от 11.03.2021 г. до 02.04.2021 г. 525.04
Протокол от 19.03.2021 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. 874.86
Заповед № РД 07 00-155 от 19.03.2021 г. - Въвеждане на организация по прилагането на временни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. 862.04
Заповед № РД 07 00-299 от 26.05.2021 г. - Преустановяване дейността на филиал "Теменуга" с. Попович на ДГ "Първи юни и ДК" гр. Бяла, считано от 27.05.2021 г. до 04.06.2021 г. включително. 999.47
Протокол от 27.05.2021 г. - Зачестили случаи на COVID-19 във филиал "Теменуга" с. Попович на ДГ "Първи юни и ДК" гр. Бяла 917.83
Протокол от 05.08.2021 г. - Въвеждане на организация по приложение на заповедите на министъра на здравеопазването на територията на община Бяла 553.89
Заповед № РД 07 00-561 от 05.08.2021 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 05.08.2021 г. до 31.08.2021 г. 1518.77
Протокол от 19.08.2021 г. - Контрол по изпълнението на временните противоепидемични мерки на територията на община Бяла 165.57
Протокол от 20.08.2021 г. - Организация в работата на общинските учреждения, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването 245.89
Заповед № РД 07 00-582 от 23.08.2021 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки в Общинска администрация Бяла, считано от 23.08.2021 г. до 31.08.2021 г. 1159.31
Протокол от 24.08.2021 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 25.08.2021г. до 09.09.2021г. включително. 1186.58
Заповед № РД 07 00-596 от 24.08.2021 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 25.08.2021г. до 09.09.2021г. включително. 1044.34
Заповед № РД 07 00-629 от 03.09.2021 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки на територията на община Бяла, считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г. 1335.03
Протокол от 28.09.2021 г. - Създаване на организация по прилагане на противоепидемични мерки в сферата на образованието, считано от 29.09.2021 г. до 08.10.2021 г. включително: преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) 221.71
Протокол от 01.10.2021 г. - Продължаване на действията по прилагане на противоепидемични мерки в сферата на образованието до 08.10.2021 г. включително. 182.81
Протокол от 08.10.2021 г. - Създаване на организация по прилагане на противоепидемични мерки в сферата на образованието, считано от 11.10.2021 г. до 15.10.2021 г. включително. 306.29
Протокол от 13.10.2021 г. - Продължаване на действията по прилагане на въведените противоепидемични мерки в сферата на образованието до 15.10.2021 г. включително. 191.73
Протокол от 15.10.2021 г. - Създаване на организация по прилагане на противоепидемични мерки в сферата на образованието, считано от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г. включително. 221.48
Заповед № РД 07 00-717 от 15.10.2021 г. - Преустановяване дейността на филиал "Теменуга" с. Попович на ДГ "Първи юни и ДК" гр. Бяла, считано от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г. включително. 134.18
Протокол от 21.10.2021 г. - Създаване на организация по прилагане на въведените противоепидемични мерки. 555.23
Заповед № РД 07 00-725 от 21.10.2021 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки на територията на Община Бяла, считано от 21.10.2021 г. 756.04
Заповед № РД 07 00-727 от 22.10.2021 г. - Преустановяване дейността на филиал "Теменуга" с. Попович на ДГ "Първи юни и ДК" гр. Бяла, считано от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително. 482.93
Протокол от 29.10.2021 г. - Продължаване на временните мерки в сферата на образованието. 186.36
Протокол от 03.11.2021 г. - Продължаване на временните мерки в сферата на образованието, считано от 04.11.2021 г.: учениците преминават към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). 194.64
Заповед № РД 07 00-782 от 24.11.2021 г. - Изменяне на Заповед № РД 07 00-725 от 21.10.2021 г.: считано от 24.11.2021 г. се подновява работата на фитнес залата към спортен комплекс "Черноморец" гр. Бяла, при спазване на необходимите изисквания и условия. 280.05
Протокол от 24.01.2022 г. - Създаване на организация по прилагане на въведените противоепидемични мерки. 1070.67
Заповед № РД 07 00-27 от 24.01.2022 г. - Преустановяване дейността на филиал "Теменуга" с. Попович на ДГ "Първи юни и ДК" гр. Бяла, считано от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително. 761.82
Заповед № РД 07 00-657 от 09.08.2022 г. - Въвеждане на организация по прилагането на задължителни противоепидемични мерки в Общинска администрация Бяла, считано от 09.08.2022 г. до 19.08.2022 г. 260.75

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация