#   Документи
Членове Комисии Дневен ред и материали ПК Протоколи ПК
Регистър на питанията Документи Дневен ред и материали ОбС Решения / Протоколи ОбС
име тип KB
1П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общинския съвет- Бяла, на постоянните комисии към него и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2023 година – 2027 година, приет с Решение на ОбС-Бяла № 7-47/22.02.2024 г.
/публикувано на: 25.03.2024 г./
doc167
2Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Бяла, изготвен от временна комисия от общински съветници.
/публикувано на: 04.01.2024 г./

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 30 -дневен срок от датата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА.

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА
/публикувано на: 05.02.2024 г./
pdf318
3Проект на П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общинския съвет- Бяла, на постоянните комисии към него и взаимодействието му с Общинската администрация мандат 2023 година – 2027 година
/публикувано на: 13.11.2023 г./
doc180
4Oтчетен доклад за работата на общински съвет гр. Бяла за първото полугодие на 2008 година
/публикувано на: 01.09.2008 г./
doc44

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация