Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за провеждане на на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се на първият етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1
Номер: 57-349Дата: 17.01.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, приета с решение на ОбС – Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г., Общински съвет – Бяла 

РЕШИ: 

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площ от 16,01 кв.м. /за АГ кабинет /, площ от 15,98 кв.м. /за манипулационна /, с площ от 14,85 кв.м. /за кабинет / и с площ от 15,98 кв.м. /за детска консултация/, находящи се на първият етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ №07598.303.190 по кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ №8, за срок от 5 /пет/ години и предназначение за лекарски кабинети. 
Стартовата месечна наемна цена следва да бъде определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 50.88 лева без ДДС или сумата от 61.06 лева с ДДС

Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 73.27 лева, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126. 

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.
Предложениеназад
Номер: 5Дата: 17.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация