Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
Номер: 57-352Дата: 17.01.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, приета с решение на ОбС – Бяла № 5 - 13 / 15.12.2011 г., Общински съвет – Бяла 

РЕШИ: 

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 16,00 кв.м., находящо се на втория етаж, дясна част от триетажна административна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м, разположена в ПИ №07598.303.190 по кадастралната карта на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр.Бяла, ул. „Йордан Ноев“ №8, за срок от 5 /пет/ години. 
Стартовата месечна наемна цена следва да бъде определена съгласно чл.4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер на 57.60 лева без ДДС или сумата от 69.12 лева с ДДС

Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 82.94 лева, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126. 

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.
Предложениеназад
Номер: 8Дата: 17.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация