Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ частна общинска собственост - Специален автомобил“ марка Фиат, модел Дукато
Номер: 58-354Дата: 31.01.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал. 5 от ЗОС и във връзка с чл. 27, ал.1 - 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Бяла, Област Варна, приета с Решение на ОбС – Бяла № 5-13/15.12.2011 г.,

Общински съвет – Бяла реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движима вещ частна - общинска собственост с инвентарен № 50, сметка № 2059 – др. транспортни средства съгласно инвентарна книга за дълготрайни активи на Община Бяла, представляваща „Специален автомобил“ марка Фиат, модел Дукато с рег.№ В 5674 РМ за срок от пет месеца.
Стартовата месечна наемна цена определена от лицензиран оценител ”Велинов консулт” ЕООД е в размер на 300.00 / триста /лева без ДДС.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от месечната стартова наемна цена или сумата от 36 / тридесет и шест /лева с ДДС , които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла,област Варна ,банка ДСК гр.Бяла, BIC-STSABGSF,IBAN - BG 18STSA93003300801126.
Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.
Предложениеназад
Номер: 13Дата: 25.01.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация