Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Извършване на разходи за изготвяне на „Програма за енергийна ефективност“, „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива“ и „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията
Номер: 59-359Дата: 21.02.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет гр. Бяла

РЕШИ:

Одобрява извършването на разходи за изготвяне на „Програма за енергийна ефективност“, „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива“ и „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива“ на община Бяла и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)0


01- Общинска администрация

Функция І. Общи държавни служби

Дейност 2/122 Общинска администрация

§10-00 Издръжка

§10-30 Текущ ремонт

7400

3000

- 4400


Всичко:(-) 4400


Функция VІ.Жилищно строителство, БКС и ООС

Дейност 2/619 Др. дейн. по жил.стр., благ. и рег. разв.

§10-00 Издръжка

§10-20 Външни услуги

600

5000

+4400


-Програма за енергийна ефективност;
-Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива;
-Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

Всичко:(+)4400


Общо:0

Предложениеназад
Номер: 20Дата: 07.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация