Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана на бюджета за 2019 година във връзка с промяната в поименния списък за капиталови разходи, финансирани със собствени средства
Номер: 59-368Дата: 21.02.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от ЗПФ
Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
Одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи, финансирани със собствени средства и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)0


01- Общинска администрация

Функция І. Общи държавни служби

Дейност 2/740 Музеи, худож. галерии и др. с местен хар-р

§51-00 Основен ремонт

Обект:Реконструкция на помещения на втори етаж на 'Културен център' гр.Бяла в изложбена зала-ППР

4000

0

-4000


Обект: „Реконструкция и преустройство на помещения на втори етаж от сграда с идентификатор №07598.303.1001.1 в гр.Бяла в изложбена зала“ - ППР

0

4000

+4000


§51-00 Основен ремонт

0
Обект: „Център за изкуства и занаяти“ -ППР

2000

0

-2000


Обект: „Реконструкция и преустройство на сграда с идентификатор,№07598.303.1001.18 в гр.Бяла в център за изкуства и занаяти“ - ППР

0

2000

+2000


Всичко:

6000

6000

0

Предложениеназад
Номер: 31Дата: 21.02.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация