Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла
Номер: 60-375Дата: 14.03.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.61, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Бяла
РЕШИ:

ПРИЕМА така предложения проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бяла, а именно:

Нов текст на чл.16, ал.1 „ В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции“
Нов текст на чл.50, ал.3 „ Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или негов заместник издава наказателно постановление.“
Нов текст на чл.51, ал.2 „ (2) Наказва се с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, а за нарушения по т.2 и т.3 с глоба от 100 лева лице, което:
1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;
4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;
7. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
10. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.“
Предложениеназад
Номер: 43Дата: 07.03.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация