Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана на бюджета за 2019 година във връзка с промяната в поименния списък за капиталови разходи
Номер: 60-378Дата: 14.03.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2 .Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършването на капиталови разходи и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г., в местни дейности по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси, и приходи от продажба на общинска собственост. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)


2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)0


01 - Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейн.

Дейност 2/714 Спортни бази, спорт за всички

§10-00 Издръжка

§10-15 Материали

13000

8464

-4536


§52-00 Придобиване на ДМА

§52-03 Машини и съоръжения

0

4536

+4536

  • Закупуване, доставка и монтаж на 2 броя баскетболни системи за обект „Спортни площадки за баскетбол, стрийтбол и фитнес на открито град Бяла“


Всичко:0

Предложениеназад
Номер: 48Дата: 12.03.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация