Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с изграждане на външно кабелно електрозахранване спортни площадки, гр.Бяла
Номер: 61-383Дата: 04.04.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършване на разходи за изграждане на външно кабелно електрозахранване от съществуващо ТЕПО за „Лятно кино“ до разпределително табло на оградата на спортните площадки в гр.Бяла и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци - данък върху недвижими имоти. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Данъчни приходи

§13-01 Данък върху недвижимите имоти

752995

758095

+5100


Всичко:+5100

Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ.дейн.

Дейност 2/714 Спортни бази за спорт за всички

§ 10-20 Външни услуги

60000

65100

+5100

  • Изграждане на външно кабелно електрозахранване от съществуващо ТЕПО за „Лятно кино“ до разпределително табло на оградата на спортните площадки в гр.Бяла

0

5100

+5100


Всичко:+5100
Предложениеназад
Номер: 58Дата: 03.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация