Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализирането на плана за бюджета за 2019 за закупуване на носии за НЧ "Пробуда"
Номер: 62-391Дата: 18.04.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла

РЕШИ:

Одобрява закупуване на носии за НЧ “Пробуда“ гр. Бяла и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци - данък върху недвижими имоти. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-разходи (местни дейности)0


Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 2/759 Др. дейн. по културата

§10-20 Външни услуги

60000

55980

(-)4020


Всичко:(-)4020

Б.

ІІ.План – разходи (дофинансирани дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 3/738 Читалища

§ 3/45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
  • НЧ“Пробуда“ гр.Бяла

7400

11420

+4020


За закупуване на носии за НЧ “Пробуда“ гр. Бяла

Всичко:+4020


Общо:0

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла РЕШИ:
Одобрява дофинансиране, свързано с предоставяне на колективни награди за НЧ “Пробуда„ гр. Бяла-450 лв., НЧ“В.Левски“ с.Господиново-300 лв. и НЧ“Хр.Ботев“ с. Дюлино -300 лв и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци - данък върху недвижими имоти. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-разходи (местни дейности)0


Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 2/759 Др. дейн. по културата

§10-20 Външни услуги

55980

54930

(-)1050


Всичко:(-)1050

Б.

ІІ.План – разходи (дофинансирани дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 3/738 Читалища

§ 3/45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел+1050

  • НЧ“Пробуда“ гр.Бяла-450 лв.

11420

11870

+450

  • НЧ“В.Левски“ с.Господиново -300 лв.

2000

2300

+300

  • НЧ“Хр.Ботев“ с. Дюлино -300 лв.

2000

2300

+300


Всичко:(+)1050


Общо:0
Предложениеназад
Номер: 67Дата: 17.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация