Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г. за извършване на разход за Изграждане на видеонаблудение на територията на Община Бяла
Номер: 62-394Дата: 18.04.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2, Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършването на капиталови разходи за „Изграждане на видеонаблюдение на територията на община Бяла“ и актуализирането на поименния списък за капиталови разходи по плана за бюджета за 2019 г., чрез промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни приходи.Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)


2

3

4

5


01-Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Неданъчни приходи

§40-00 Постъпления от продажба на нефинас. активи

§40-22 Постъпления от продажба на сгради

30000

113796

(-)83796


Всичко:(-)83796

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)


ІІ.План –разходи (местни дейности)

Функция VІ.Жилищно строителство, БКС и ООС

Дейност 2/619 Др. дейн. по жил.стр., благ. и рег. разв.

§52-00 Придобиване на ДМА

§52-03 Придобиване на друго оборудв., машини и съоръж-я

· „Изграждане на видеонаблюдение на територията на община Бяла“

0

83796

(+)83796


Всичко:(+)83796


Общо:0
Предложениеназад
Номер: 70Дата: 17.04.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация