Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с извършване на капиталови разходи за „Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Бяла
Номер: 63-400Дата: 16.05.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2, Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършване на капиталови разходи за „Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Бяла по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА – Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци - данък върху недвижими имоти. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Данъчни приходи

§13-01 Данък върху недвижимите имоти

882544

888520

+5976


Всичко:+5976

Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІ. Жилищно стр.БКС и ООС.

Дейност 2/619 Др.дейности по благ. и рег. разв.

§ 52-06 Инфраструктурни обекти

29460

35436

+5976

  • „Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Бяла по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА – Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

0

5976

+5976


Всичко:+5976
Предложениеназад
Номер: 81Дата: 16.05.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация