Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана на бюджета за 2019 г. във връзка с дофинансиране на Народно читалище ,,В.Левски 1927“ с.Попович
Номер: 65-405Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла РЕШИ:
Одобрява извършването на разходи за дофинансиране на НЧ “В.Левски 1927“ с.Попович и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб. ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-разходи (местни дейности)0


Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 2/759 Др. дейн. по културата

§10-20 Външни услуги

54930

54430

(-)500


Всичко:(-)500

Б.

ІІ.План – разходи (дофинансирани дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ. дейности

Дейност 3/738 Читалища

§ 3/45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

16470

16970

+500

  • НЧ “В.Левски 1927“ с.Попович

0

500

+500


За участие в традиционен събор на с.Попович

Всичко:+500


Общо:0
Предложениеназад
Номер: 88Дата: 17.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация