Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост
Номер: 65-413Дата: 27.06.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. чл.57, ал.9 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла,Област Варна, приета с Решение № 5-13/15.12.2011г. на Общински съвет – Бяла,

Общински съвет –Бяла реши:

Дава съгласие да се извърши публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, по АОС № 899 от 10.03.2011г., вписан в книгите за вписвания на 24.03.2011г., том ХVI, № 146, вх.регистър 5514, дело 3367, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.303.12 по кадастралната карта на гр.Бяла, одобрена с Заповед № РД 18 – 47 / 18.08.2006г. на Изпълнителният директор на АК, с площ от 674 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10 м. /, находящ се в гр. Бяла, ул. Гроздьо Желев № 6, Област Варна, при граници: ПИ № 07598.303.11, ПИ № 07598.303.17, ПИ № 07598.303.16, ПИ № 07598.303.10 и ПИ № 07598.303.401, при начална тръжна цена 48021.12 / четиридесет и осем хиляди и двадесет и един лева и дванадесет стотинки /лева с ДДС.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 98Дата: 27.06.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация