Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Промяна в структурата на Общинска администрация -Бяла
Номер: 66-416Дата: 18.07.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Бяла реши :

1. ОДОБРЯВА числеността и структурата на дирекциите в Общинска администрация - Бяла, както следва :

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА
Общо: 52 щатни бройки

В т.ч.:

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

Кмет на община 1
Заместник кмет 1
Кметове на кметства 3
Кметски наместници 1
Общо: 6 щатни бройки

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯЛА
Общо: 46 щатни бройки

В т.ч.:

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Секретар на община 1
Гл.архитект 1
Служител по сигурността на информацията и ОМП 1
Финансов контрольор 1

Всичко пряко подчинени на кмета на Общината - 4 щатни бройки

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Канцелария, административно-правно и информационно
обслужване” (КАПИО) 11

Всичко обща администрация: 11 щатни бройки

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” (УТОС) 8
Дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция ” (РУПЕ) 7
Дирекция „Икономическа и социална сфера, благоустрояване и околна среда” (ИССБОС) 7
Дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство” (ОПБС) 9

Всичко специализирана администрация: 31 щатни бройки

2. ОДОБРЯВА ресорно ръководството на дирекциите в Общинска администрация, както следва :
- дирекции „Канцелария, административно правно и информационно обслужване„ /КАПИО/ и Устройство на територията и общинска собственост”/УТОС/ пряко подчинени на Секретаря на Община Бяла
- дирекции „Икономическа и социална сфера, благоустрояване и околна среда”/ИССБОС/ и „Общински приходи, бюджет и счетоводство”/ОПБС/ пряко подчинени на Заместник – Кмета на Община Бяла
- дирекция „Разработване и управление на проекти и евроинтеграция”/РУПЕ/ пряко подчинена на Кмета на Община Бяла

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 106Дата: 18.07.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация