Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета и на плана за капиталови разходи в частта за общинско финансиране по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физическо увреждане“ гр.Бяла
Номер: 66-418Дата: 18.07.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2, Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за бюджета и на плана за капиталови разходи в частта за общинско финансиране по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физическо увреждане“ гр.Бяла, съгласно договор за съвместна дейност с рег. №РД04-11/16.04.2019г. на ФСЗ, с рег.№20-91/18.04.2019г. на община Бяла, между Фонд „Социална закрила“ и Община Бяла и отразяване в плана на дофинансирана държавна дейност 3/541 Дом за пълнолетни лица с физическия увреждания“ – на стойност 2534 лв. Измененията да се отразят, чрез вътрешни компенсирани промени в плана за бюджет 2019 г. по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)0


Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)(-)2534


Функция І. Общи държавни служби

Дейност 2/122 Общинска администрация

§10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски

13000

10466

(-)2534


Всичко:

13000

10466

(-)2534


Б.

ІІ.План – разходи (дофинансирани дейности)+2534


Функция V. Социално подпомагане, осигуряване и грижи

Дейност 3/541 ДВХУ

§52-05 Придобиване на стопански инвентар

0

2517

+2517

  • Кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физическо увреждане“ гр.Бяла - съгл.списък(собств.финансиране),

по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физическо увреждане“ гр.Бяла, финансиран от Фонд „Социална закрила“

§10-15 Материали

0

17

+17

  • Кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физическо увреждане“ гр.Бяла - съгл.списък(собств.финансиране),

по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физическо увреждане“ гр.Бяла , финансиран от „Фонд Социална закрила“

Всичко:

0

2534

+2534


Общо:0
Предложениеназад
Номер: 108Дата: 18.07.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация