Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Предоставяне на сграден фонд на Общински културен институт / музей /
Номер: 67-419Дата: 25.07.2019
Текст:
1. На основание чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински Съвет – Бяла реши:

Отменя точка 5 от решение № 16-84 / 14.06.2012г. на Общински съвет – Бяла относно предоставяне на сграден фонд на Общински културен институт / музей /

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за културното наследство, Общински Съвет – Бяла реши:

Предоставя сграден фонд на Общински културен институт / музей / както следва: Сграда за култура и изкуство с идентификатор 07598.303.1001.1 със застроена площ от 551 кв.м., брои етажи : два, частна – общинска собственост по АОС № 1348 от 23.11.2015г., вписан в книгите за вписванията на 25.11.2015г., том LХХХ, № 43, вх. регистър 27597, дело 15242, с изключение на помещения находящи се на първия етаж на сградата, представляващи „Клуба на културата“ и „Стаята за научна работа“ ведно с прилежащите тераси към тях. Сградата е разположена в ПИ 07598.303.1001 по Кадастралната карта на гр.Бяла, Област Варна одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.08.2006г. на изп.директор на АК, последно изменена със Заповед № КД 14-03-127 / 11.02.2010г. на Началника на СГКК - Варна с площ от 9 058 кв.м., административен адрес : гр.Бяла ,ул.Андрей Премянов №14, площад Европа, номер по предходен план УПИ ХVІІ – 184, 185, 186 в кв.47.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички необходими действия за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 110Дата: 24.07.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация