Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета и на плана за сметките за средства от ЕС /СЕС/ и плана за капиталови разходи
Номер: 67-420Дата: 25.07.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2, Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за бюджета и на плана за сметките за средства от ЕС /СЕС/ и плана за капиталови разходи в частта за общинско финансиране по Проект „С грижа за хората”, договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 ', по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, финансиран от Европейския социален фонд, съгласно подписано споразумение за партнъорство от 13.03.2019 г. между Община Дългопол и община Бяла. Стойността на дофинансирането с общински средства за закупуването на автомобил по проекта е в размер на 6500 лв.
Измененията да се отразят, чрез вътрешни компенсирани промени в плана за бюджет 2019 г., по плана на сметките за средства от Европейския съюз/СЕС/ по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета и по плана на сметките за средства от Европейския съюз/СЕС/ за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация-Бюджет
А.

І.План-приходи (местни дейности)- Бюджет(-)6500


§62-02 Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС

-53297

-59797

(-)6500

Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)- Бюджет(-)6500


Функция V. Социално подпомагане, осигуряване и грижи

Дейност 2/524 Домашен социален патронаж

§10-15 Материали

12000

5500

(-)6500


Всичко:

12000

5500

(-)650001- Общинска администрация - СЕС
А.

І.План-приходи (местни дейности)-СЕС+6500


§62-01 Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС

0

6500

+6500

Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)-СЕС+6500


Функция V. Социално подпомагане, осигуряване и грижи

Дейност 2/524 Домашен социален патронаж

§52-04 Придобиване на транспортни средства

0

6500

+6500

  • Лек автомобил -1 бр.

Собствено финансиране по Проект „С грижа за хората”, договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 ', по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“, финансиран от Европейски социален фонд

0

6500

+6500


Всичко:

0

6500

+6500

Предложениеназад
Номер: 111Дата: 25.07.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация