Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Участие на Община Бяла в проект „ЕКОТУРНЕТ
Номер: 64-421Дата: 25.07.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси в изпълнение на т.18.6 от Решение №58-353/31.01.2019 г. на Общински съвет гр.Бяла, и във връзка с участие на Община Бяла в проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/ за актуализиране план-приходи и план-разходи по проекта, Общински съвет Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за сметките за средства от Европейския съюз отчетна група Други средства от Европейския съюз/ДЕС/ за 2019 г. по проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
І.План-приходи-СЕС-ДЕС (местни дейности)
Проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
§46-10 Помощи и дарения от ЕС(+) 259954 лв.

ІІ. План-разходи - СЕС-ДЕС (местни дейности)
Проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/

Дейност 2/864 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина
§02-01 Др.възнагр.за нещатен персонал нает по трудови правоот.. (+) 41585 лв.
§05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО ………….. (+) 4542 лв.
§05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели……………… (+)1996 лв.
§05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели ………………….……….…(+)1164 лв.
§10-15 Материали ……………………………………………………..(+)12165 лв.
§10-16 Вода, горива и енергия………………………………………… (+)7041 лв.
§10-20 Външни услуги ……………………………………………. (+) 125289 лв.
§10-52 Командировки в чужбина…………………….........................(+) 16122 лв.
§52-01 Компютри и хардуер………………………………………….. (+)1956 лв.
в т.ч. : - Лаптоп 1 бр. по проект „Екотурнет“ (+)1956 лв.
§52-03 Придобиване на машини и съоръжения……………………. (+)1467 лв.
в т.ч. : - Прожекционен апарат 1 бр. проект „Екотурнет“ (+)1467 лв.
§52-06 Инфраструктурни обекти ……………………………………(+)46627 лв.
в т.ч. : - Дребномащабна инфраструктура по проект „Екотурнет“. (+)46627 лв.

Всичко:………………. 259954 лв.
Предложениеназад
Номер: 112Дата: 25.07.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация