Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана на бюджета за 2019 г. във връзка с промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла
Номер: 69-430Дата: 22.08.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от ЗПФ
Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
Одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи, финансирани със собствени средства и актуализирането на плана за бюджета за 2019 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5

А.

І.План-приходи (местни дейности)0

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)0


01- Общинска администрация

Функция VІ. Жилищно стр., БКС и ООС

Дейност 2/604 Осветление на улици и площади

§51-00 Основен ремонт

- „Консултантски услуги свързани с подготовката на проектно предложение за кандидатстване на Община Бяла по Процедура за подбор на проектни предложения по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

0

5940

+5940


Дейност 2/619 Др.дейн. по жил. стр. благ. рег. разв.

§01-01 Заплати и възнагр. на перс.по труд.прав.

16120

11120

(-)5000


§05-51 Осиг.вноски от раб-л за ДОО

2320

1380

(-)940


Всичко:

18440

12500

(-)5940


общо:0

Предложениеназад
Номер: 135Дата: 22.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация