Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци и такси
Номер: 70-436Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл.21,ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.22, ал.1, чл.47, ал.1 чл.55 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла реши:

ПРИЕМА така предложения проект за за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на Община Бяла, а именно:
ИЗМЕНЯ Раздел IV „Данък върху превозните средства” от Глава „Местни данъци”, както следва :
Чл.41 се изменя по следния начин:
Чл.41(1)(изм., приет с решение № 70-436/ 04.09.2019 г.,в сила от 01.01.2020г) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПСе годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмКе имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕКе екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1.имущественият компонентсе определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkWx Кгп,
където:
СkWе частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка:
а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80лв за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,55 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,90 лв. за 1 kW;
Кгпе коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила
Предложениеназад
Номер: Дата: 22.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация