Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Приемане на годишен план за бюджета за 2018
Номер: 70-437Дата: 04.09.2019
Текст:

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг/ЗОД/ и чл.51, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла ,Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:


1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2018 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч. : - 8007530 лв.
- За делегирани от държавата дейности - 2701159 лв.
- За местни дейности - 5306371 лв.
/ разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.: - 8007530 лв.
- За делегирани от държавата дейности - 2701159 лв.
- За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи - 381513 лв.
- За местни дейности - 4924858 лв.
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2/
2.Одобрява окончателен поименен списък/план/ за капиталови разходи за 2018 г., по обекти и източници на финансиране в размер на общо 2537216 лв., в т.ч. по бюджета -1705979 лв. и по сметките за СЕС - 831237 лв., съгласно Приложение №3.
3.Приема окончателния годишен план за сметките за средства от ЕС за 2018 г. / в размер на 1188130 лв., съгласно Приложение №4.
4.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва:
4.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.: - 6094888 лв.
За делегирани от държавата дейности - 2507079 лв.
За местни дейности - 3587809лв.
/ разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/;
4.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.: - 6094888 лв.
За делегирани от държавата дейности - 2507079 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи - 322091 лв.
За местни дейности - 3265718 лв.
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2 /
5.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2018 г., по обекти и източници на финансиране в размер на общо 759022 лв. в т.ч. по бюджета -759022 лв. и по сметките за СЕС - 0 лв. съгласно Приложение № 3 и разшифровка на капиталови разходи, финансирани по §40-00 Приходи от продажба на общински нефинансови активи - Приложение №3.1.
6.Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС/СЕС/ за 2018 г. в размер на 194259 лв., съгласно Приложение №4.
7. Приема отчета за изпълнение на чуждите средства /набирателна сметка/ за 2018 г., съгласно Приложение №5.
8.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 г., съгл.Приложение №6, №6.1.
9.Приема просрочените задължения в размер на 36520 лв. и просрочените вземания в размер на 32379 лв. към 31.12.2018 г., съгл. Приложение №7.
10.Приема - поетите ангажименти в размер на общо – 2803066 лв., в т.ч. по бюджета -2759497 лв. и по сметките за СЕС- 43569 лв. към 31.12.2018г., приема новите задължения за разходи в размер на общо -2677888 лв. в т.ч. по бюджета -2606770 лв. и по сметките за СЕС – 71118 лв. към 31.12.2018г., съгл. Приложение №8.
11.Приема представителните разходи на кмета на общината в размер на 2230 лв. и на председателя на общински съвет в размер на 442 лв. към 31.12.2018 г., съгл. Приложение №9.
12.Приема командировките на кмета на общината към 31.12.2018 г. в размер на 0 лв.
13.Приема помощи по решение на общинския съвет към 31.12.2018 г. в размер на 17405 лв.
Предложениеназад
Номер: 140Дата: 27.08.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация