Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Увеличаване субсидията за Детска градина „Първи юни“ гр.Бяла, филиал “Теменуга“ в с.Попович, и актуализиране на плана за бюджета за 2019г.,
Номер: 70-440Дата: 04.09.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2
Общински съвет гр. Бяла,
РЕШИ:
Одобрява извършването на разходи за издръжка и закупуване на компютри и увеличаване субсидията за Детска градина „Първи юни“ гр.Бяла, филиал “Теменуга“ в с.Попович, и актуализиране на плана за бюджета за 2019г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1




Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация




А.

І.План-приходи (местни дейности)





§ 2/61-09 Вътрешни трансфери за местни дейн.

(-)186437

(-)202637

(-)16200


Всичко:



(-)16200

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)





Функция V. Социално осигур. подп. и грижи





Дейност 2/561 Социален асистент





§ 02-01 Др.възнгр.за нещатен перс. нает по тр.правоотн.

24720

8520

(- )16200


Всичко:



(-)16200


07 – Детска градина и детска кухня гр.Бяла




А.

І.План-приходи (местни дейности)





§ 2/61-09 Вътрешни трансфери за местни дейн.

127100

143300

+16200


Всичко:



+16200

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)





Функция ІІІ. Образование





Дейност 2/311 Детски градини





§10-11 Храна



+7000


§10-15 Материали



+2800


§10-16 Вода, горива и енергия



+5400


§52-01 Компютри и хардуер



+1000


-Компютър –1 бр. - Детска градина гр.Бяла, филиал с.Попович



+1000


Всичко:



+16200
Предложениеназад
Номер: 148Дата: 03.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация