Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Изменение на точка 10 от Решение №58-353/31.08.2019 г.
Номер: 70-441Дата: 04.09.2019
Текст:
На основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 год. /ДВ бр.103/13.12.2018 г./ и ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2019 г./ДВ бр.107/28.12.2018г./, писмо №ФО-1/15.01.2019г. указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Бяла, Общински съвет - гр.Бяла

РЕШИ:
1.Изменя и допълва точка 10 от Решение № 58-353/31.01.2019 г. на ОбС за приемане на бюджета на Община Бяла за 2019 година, както следва:
Било:
Точка 10. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Бяла / съгл.чл.11, ал.10 от ЗПФ/:
1/ Основно училище „Отец Паисий” гр.Бяла 2/ Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр.Бяла
3/ Социални дейности и услуги гр.Бяла
4/Детска градина”Първи юни” и детска кухня гр.Бяла
5/Общински културен институт / музей / гр.Бяла
Става:
Точка 10. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Бяла / съгл.чл.11, ал.10 от ЗПФ/:


І.Разпоредители с бюджет от втора степен – Делегирани дейности
1/ Основно училище „Отец Паисий” гр.Бяла - директор на учебното заведение 2/ Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр.Бяла – директор на учебното заведение
3/ Детска градина ”Първи юни” и детска кухня гр.Бяла - директор на Детска градина „Първи юни“ и детска кухня
ІІ.Разпоредители с бюджет от втора степен – Неделегирани дейности
1/ Социални дейности и услуги гр.Бяла – директор на „Социални дейности и услуги“ включва:
1.1. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр.Бяла
1.2. Защитено жилище за лица с физически увреждания гр.Бяла
2/ Общински културен институт / музей / гр.Бяла – директор на културен институт/музей/
Предложениеназад
Номер: 149Дата: 03.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация