Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за капиталови разходи, на плана за бюджета за 2019 г. за финансиране със собствени средства по Проект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Общ
Номер: 72-446Дата: 26.09.2019
Текст:
I. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2 ., Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за капиталови разходи, на плана за бюджета за 2019 г. за финансиране със собствени средства по Проект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“ по ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 206293,35 лв.
Одобрява актуализирането на плана за капиталови разходи, чрез вътрешни компенсирани промени в плана за бюджет 2019 г., по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация-Бюджет
А.

І.План-приходи (местни дейности)- Бюджет0


Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)- Бюджет0


Функция VІ. Жилищно стр. БКС и ООС
Дейност 2/606 Изгражд., ремонт и подд. на улична мрежа

§51-00 Основен ремонт
  • Основен ремонт на улици в с.Господиново

133000

31000

(-)102000


Всичко:

133000

0

(-)102000

Дейност 2/604 Улично осветление

§52-06 Инфраструктурни обекти
  • Изграждане на улично осветление на територията на община Бяла - СМР

108000

0

(-)108000


Всичко:

108000

0

(-)108000Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ.дейн.

Дейност 2/714 Спорт за всички

§02-02 Възнагражд по извънтр. прав.

5096

8803

(+)3707


Всичко:

5096

8803

(+)3707

В.

ІІ.План – разходи (местни дейности) - Бюджет

Функция ІІІ. Образование
Дейност 2/311 Детски градини

§51-00 Основен ремонт

0

206293

(+)206293


· Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“- ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – СМР
(в т.ч.:- от собствени средства - 206293 лв.)

0

206293

(+)206293


Всичко:

0

0

(+)206293


Общо:0


II. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2 .,Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за капиталови разходи в частта за финансиране със средства от ЕС по Проект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“ по ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“. Измененията да се отразят, чрез промени в плана за капиталови разходи и по плана за сметките за средства от ЕС /СЕС-РА/ за 2019 г., по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са средства от Европейския съюз/трансфери/. Промените да намерят отражение в плана за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация – СЕС-РА
А.

І.План-приходи (местни дейности)-СЕС-РА0


§63-01 Получени трансфери(-)206293


Всичко:
Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)-СЕС--РА0


Функция ІІІ. Образование

Дейност 2/311 Детски градини

§51-00 Основен ремонт(-)206293


· Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“- ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – (в т.ч.:- от трансф. от РА ДФЗ - СМР (-) 206293лв.)(-)206293


Всичко:(-)206293
Предложениеназад
Номер: 156Дата: 26.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация