Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Извършване на разходи за спешни и неотложни ремонти на обект “Антична крепост на нос Св.Атанас“
Номер: 72-447Дата: 26.09.2019
Текст:
РЕШЕНИЕ 72– 447

I.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Бяла

РЕШИ:

Одобрява извършването на разходи за спешни и неотложни ремонти на обект “Антична крепост на нос Св.Атанас“ за отремонтиране на покривните конструкции на подобект “Раннохристиянска базилика“ и „Антична винарна“ и увеличаване субсидията на Общински културен институт /Музей/ гр.Бяла, и актуализиране на плана за бюджета за 2019г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§ 2/61-09 Вътрешни трансфери за местни дейн.(-)3000


Всичко:(-)3000

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ.дейн.

Дейност 2/740 Музеи, худож. гал.с местен хар-р

§ 02-02 Др.възнагр. за перс. по извънтр.прав.

35120

32120

(- )3000


Всичко:(-)3000


06 - Общински култ. инст./Музей/
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§ 2/61-09 Вътрешни трансфери за местни дейн.

47337

50337

(+)3000


Всичко:(+)3000

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ.дейн.

Дейност 2/740 Музеи, худож. гал. с местен хар-р

§10-30 Текущ ремонт(+)3000

  • Спешни и неотложни ремонти на обект “Антична крепост на нос Св.Атанас“ гр.Бяла

- подобект “Раннохристиянска базилика“
- подобект „Антична винарна“(+)3000


Всичко:
II. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
Одобрява извършването на разходи за спешни и неотложни ремонти на обект “Антична крепост на нос Св.Атанас“ за отремонтиране на дървената част на подобект „Мостово съоръжение“ на стойност 4500 лв. и увеличаване субсидията на Общински културен институт /Музей/ гр.Бяла, и актуализиране на плана за бюджета за 2019 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§ 2/61-09 Вътрешни трансфери за местни дейн.(-)4500


Всичко:(-)4500

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ.дейн.

Дейност 2/740 Музеи, худож. гал.с местен хар-р

§ 02-02 Др.възнагр. за перс. по извънтр.прав.

32120

27620

(- )4500


Всичко:(-)4500


06 - Общински култ. инст./Музей/
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§ 2/61-09 Вътрешни трансфери за местни дейн.

50337

50337

(+)4500


Всичко:(+)4500

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)

Функция VІІ. Почивно дело, култура и религ.дейн.

Дейност 2/740 Музеи, худож. гал. с местен хар-р

§10-30 Текущ ремонт(+)4500

  • Спешни и неотложни ремонти на обект “Антична крепост на нос Св.Атанас“ гр.Бяла

- подобект „Мостово съоръжение“

Всичко:(+)4500

Предложениеназад
Номер: 157Дата: 26.09.2019
Вносител: Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация