Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на капиталовия списък и на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с осигуряване на общинско финансиране на проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/
Номер: 72-452Дата: 26.09.2019
Текст:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси в изпълнение на т.18.6 от Решение №58-353/31.01.2019 г. на Общински съвет гр.Бяла, и във връзка с участие на Община Бяла в проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/ за актуализиране план-приходи и план-разходи по проекта,
Общински съвет Бяла
РЕШИ:
СЕС
А.Одобрява актуализирането на капиталовия списък на плана за сметките за средства от Европейския съюз отчетна група Други средства от Европейския съюз/ДЕС/ за 2019 г. по проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
І.План-приходи-СЕС-ДЕС (местни дейности)
Проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
§62-01 Получени трансфери (+) 1464 лв.
ІІ. План-разходи - СЕС-ДЕС (местни дейности)
Проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
Дейност 2/864 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина
било става разлика
лв. лв. лв.
§52-01 Компютри и хардуер…………………… 1956 3420 (+)1464
в т.ч. : - Лаптоп 1 бр. по проект „Екотурнет“ 1956 3420 (+)1464
( в т.ч. по източници на финансиране: средства от проекта-1956 лв. и 1464 лв. общински средства/съфинансиране/)

Всичко:………………. (+)1464 лв.
Бюджет
Б. Одобрява актуализирането на капиталовия списък и на плана за бюджета за 2019 г. във връзка с осигуряване на общинско финансиране на проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
І.План-приходи - (местни дейности) –бюджет
За осигуряване на общинско съфинансиране на Проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/
§62-02 Предоставени трансфери (-) 1464 лв.
ІІ. План-разходи - (местни дейности)
Функция І.Общи държавни служби
Дейност 2/122 Общинска администрация
било става разлика
лв. лв. лв.
§52-01 Компютри и хардуер……………………
в т.ч. : - Компютри - 11000 9536 (-)1464
Всичко:………………. (-)1464 лв.
Предложениеназад
Номер: 162Дата: 26.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация