Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиранена плана за бюджета и плана за капиталови разходи
Номер: 72-450Дата: 26.09.2019
Текст:
I. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2 ., Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за бюджета и плана за капиталови разходи в частта за финансиране със собствени средства по Проект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“ по ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“.
Стойността на финансирането със собственш средства по проекта е в размер на 5413 лв.
Измененията да се отразят, чрез вътрешни компенсирани промени в плана за бюджет 2019 г., по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация-Бюджет
А.

І.План-приходи (местни дейности)- Бюджет0


Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)- Бюджет0


Функция І. Общи държавни служби

Дейност 2/122 Общинска администрация

§§52-03 Придобиване на машини и съоръжения
  • Цветна копирна система за ОбА-1 бр. (от собствени средства)

7500

2087

(-)5413


Всичко:

7500

2087

(-)5413

В.

ІІ.План – разходи (местни дейности)- Бюджет+5413


Функция ІІІ. Образование

Дейност 2/311 Детски градини

§51-00 Основен ремонт

0

5413

+5413


· Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“- ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – АН на проектиране
(в т.ч.:- от собствени средства - 5413 лв.)

0

5413

+5413


Всичко:

0

0

0

II. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси и Решение на ОбС №58-353/31.01.2019 г., т.2 ., Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на плана за капиталови разходи в частта за финансиране със средства от ЕС по Проект: „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“ по ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“.
Измененията да се отразят, чрез вътрешни компенсирани промени в плана за капиталови разходи и по плана за сметките за средства от ЕС /СЕС/ за 2019 г., по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са средства от Европейския съюз/трансфери/. Промените да намерят отражение в плана за 2019 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация – СЕС-РА
А.

І.План-приходи (местни дейности)-СЕС-РА0


Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)-СЕС--РА0


Функция ІІІ. Образование

Дейност 2/311 Детски градини

§51-00 Основен ремонт(-)58322


· Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“- ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – (в т.ч.:- от трансф. от РА ДФЗ - СМР (-) 58322 лв.)

0


(-)58322


§52-00 Придобиване на ДМА(+)58322


§52-05 Стопански инвентар

· Оборудване за обект „Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла“- ОП РСР 2014-2020 г., финансиран от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – (в т.ч.:- от трансф. от РА ДФЗ - Оборудване (+) 58322 лв.)

0


(+)58322


Всичко:

0

0

0

Предложениеназад
Номер: 160Дата: 26.09.2019
Вносител: Анастас Трендафилов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация