Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Предоставяне на имоти – общинска собственост за безвъзмездно управление с неопределен срок на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити ДГ ,, Първи юни и ДК“ гр. Бяла, обл. Варна
Номер: 3-19Дата: 16.12.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет – Бяла реши: 

Предоставя за безвъзмездно управление с неопределен срок на ДГ „Първи юни и ДК“ гр. Бяла, област Варна, следните недвижими имоти публична – общинска собственост, както следва : 
1. Недвижим имот публична – общинска собственост по АОС № 983 от 01.09.2011г., вписан в книгите за вписванията на 13.09.2011г., том LLII, № 163, вх. регистър 20189, дело 12227 представляващ ПИ 07598.304.25 по Кадастралната карта на гр. Бяла, Област Варна одобрена с Заповед № РД 18-47 / 18.08.2006г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 3790 кв. м. с административен адрес : гр. Бяла , ул. Вълчан Войвода №11 и разположените в него сграда за детско заведение с идентификатор 07598.304.25.1 със застроена площ от 224 кв. м., брои етажи : три и сграда за детско заведение с идентификатор 07598.304.25.2 със застроена площ от 174 кв. м., брои етажи : един. 
2. Недвижим имот публична – общинска собственост по АОС № 92 от 19.03.2001г., вписан в книгите за вписванията на 26.05.2009г., том ХХVI, № 24, вх. регистър 9448, дело 5475 представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I , кв.14, по регулационният план на с. Попович, Област Варна, с площ от 5400 кв.м по документ за собственост, а по скица 5252 кв.м, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10 м / ведно с разположената в него ново изградена и реконструирана сграда за детско заведение № 1 със застроена площ от 774 кв. м., брои етажи : един. 

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за безвъзмездно управление с неопределен срок .
Предложениеназад
Номер: 201Дата: 13.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация